Complex Învățământ Cernica

Despre proiect

Realizare cămin studenţi, corpul central de învăţământ incluzând săli de curs si amfiteatre, cantină, locuinţe profesori, gospodăria de combustibil, rezervor apa, postul trafo de 630 kvA, reţea electrică de joasă tensiune, reţele termice exterioare, staţia de dedurizare a apei, puţuri de mare adâncime, reţele de canalizare, reţele de incendiu, drumuri, alei, parcări.

Client

AZS Conference Union

Data
Categorie
Clădiri